98 45 92 72 // chmi@frederikshavn.dk

Forsikringer

Frederikshavn Kommune har ingen kollektiv ulykkesforsikring for børn/unge i Ungdomsskolen. Det er således ikke muligt at opnå skadeserstatning fra en kollektiv ulykkesforsikring til f.eks. tandskader og brilleskader, opstået som følge af uheld i skolen, hvad enten det sker i forbindelse med almindelig skolegang, på ekskursioner eller anden aktivitet som udøves i Ungdomsskoleregi.

Det er særdeles vigtigt, at I som forældre/værge er klar over dette og beslutter, hvorvidt man vil selvforsikre eller tegne en børneulykkesforsikring, idet der i forbindelse med uheld og ulykker i skolen sjældent vil være personer, som kan gøres ansvarlige og dermed erstatningspligtige.

Elever, der deltager i ungdomsskolens aktiviteter og bliver transporteret i ungdomsskolens eller medarbejders køretøj, er ikke omfattet forsikring.

Erstatningsansvar 

Hvis en ung mister nogle ejendele (penge, mobil, tøj, cykel m.v.), prøver Ungdomsskolen at hjælpe med at finde det bortkomne, men har ingen pligt til og ingen mulighed for at erstatte det forsvundne.

Hvis en ung med vilje eller ved grov uagtsomhed beskadiger Ungdomsskolens inventar eller materiel, er den unge erstatningspligtig (evt. dækker forældrenes ansvarsforsikring).