98 45 92 72 // chmi@frederikshavn.dk

Sejlads og sikkerhed

Sikkerhedsinstruks aktiviteter til vands for Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole.

I forlængelse af Søfartsstyrelsens regler omkring aktiviteter til vands gælder følgende retningslinjer for Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole.

1.Identifikation af rederen og dennes juridiske ansvarlige person.

Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole:
Ungdomsskolesouschef:
Christian Nonboe Mikkelsen
Tordenskjoldsgade 19
9900 Frederikshavn

2. Aktiviteter til vands.

Alle aktiviteterne til vands i ungdomsskoleregi med børn og unge, tager til enhver tid udgangspunkt i almindelig sund fornuft og omtanke, således at aktiviteterne udføres sikkerhedsmæssig forsvarligt og under hensyntagen til generelle råd om sikkerhed ved aktiviteter til vands.

3.Identifikation af risici.

Alle ansatte skal have aftalt aktiviteten til vands med nærmeste leder forud for opstarten af den pågældende aktivitet inden for alle områder, hvor Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole er aktive.

Lederen har ansvaret for at aktiviteten lever op til gældende regler på området.

Samtykkeerklæring_-_vandaktiviteter_-_(maj_2023).pdf