Transport

Der ydes ikke transporttilskud til Ungdomsskolens undervisning.

 

Frederikshavn Kommune har IKKE tegnet ulykkesforsikring for ungdomsskolens elever.

I tilfælde af uheld med erstatningsansvar er der ikke kommunal forsikringsdækning.

Familiens private ulykkesforsikring vil i de fleste tilfælde dække i ulykkestilfælde.

 

Elever der deltager i ungdomsskolens aktiviteter og bliver transporteret i ungdomsskolens eller medarbejders køretøj er ikke omfattet forsikring.