Bestyrelse

Vedtægter for bestyrelsen, se ungdomsskoleplanen

 

Ungdomsskolens bestyrelsesmedlemmer  pr. 22. januar 2018 er :

Christina Lykke Eriksen, byrådet, formand

Helle S. Mortensen, byrådet, næstformand

Kristian Holme Andersen, EUC

Steffen Christensen, Fr-havn Gym. og HF

Dorte Faurholt Jensen, Fr-havn Handelsskole

Cai Møller, 3F

Henning Ø. Jørgensen, Fr.Havn Erhvervsråd, DI

Henning Frede Jacobsen , UU Fr.havn

Søren Engvad jacobsen, lærerrepræsentant 10. kl.

Peter H. Jakobsen, lærerrepræsentant, Ungdomsskolen

Nikolaj Bang Høfler, elevrepræsentant

Synnøve Stabrand Hansen, elevrepræsentant

 

medlem uden stemmeret:

Henrik Carlsen, Folkeoplysningsudv.

Christian Nonboe Mikkelsen, Souschef Ungdomsskolen

Viviann Skjold Henriksen, Ungdomsskoleleder

Der er en stemme blandt elevrepræsentanterne.

 

Suppleanter

Sigga A. Gudmundsdottir, 1. supp. for medarbejdere

Bjarke Dyhr Lynnerup, politisk udvalgt

June Menne,

Elin Hovedskov, FUF

Finn Menne supp. for Cai Møller

Jan Bjeldbak, Fr-havn Gymnasium

Karsten Asmussen, EUC

Mik Ingenuus, Fr-havn Handelsskole

 

Har du spørgsmål til bestyrelsen, kan du kontakte Ungdomsskolens 
kontor på 9845 9272.

 

 

Se årshjul for bestyrelsens ordinære møder.

Elevrepræsentant vælges i starten af det nye skoleår blandt alle Ungdomsskolens elever.