Bestyrelse

Vedtægter for bestyrelsen, se ungdomsskoleplanen

 

Ungdomsskolens bestyrelsesmedlemmer  pr. 18. december 2019 er :

Christina Lykke Eriksen, byrådet, formand

Helle S. Mortensen, byrådet, næstformand

Kristian Holme Andersen, EUC

Jan Bjeldbak, Fr-havn Gym. og HF

Brian Andersson, Fr-havn Handelsskole

Louise K. Nielsen, Foa

Henning Ø. Jørgensen, Fr.Havn Erhvervsråd, DI

Christina Bech Hansen , UU Fr.havn

Søren Engvad jacobsen, lærerrepræsentant 10. kl.

Peter H. Jakobsen, lærerrepræsentant, Ungdomsskolen

Peter Bro, elevrepræsentant, Ungdomsskolen

Casper Brinch Olesen, elevrepræsentant, 10. kl

 

Medlem uden stemmeret:

Henrik Carlsen, Folkeoplysningsudv.

Christian Nonboe Mikkelsen, Souschef Ungdomsskolen

Viviann Skjold Henriksen, Ungdomsskoleleder

Der er en stemme blandt elevrepræsentanterne.


 

Suppleanter

Søren Edelsten Andersen, 1. supp. for medarbejdere

Bjarke Dyhr Lynnerup, politisk udvalgt

June Menne,

, FUF

Finn Menne, LO

Karsten Asmussen, EUC

Mik Ingenuus, Fr-havn Handelsskole


 

Har du spørgsmål til bestyrelsen, kan du kontakte Ungdomsskolens 
kontor på 9845 9272.

Se årshjul for bestyrelsens ordinære møder.

Elevrepræsentant vælges i starten af det nye skoleår blandt alle Ungdomsskolens elever.