Læringsforløb

"Broen mellem foreninger og skole"

Projektet administreres af Ungdomsskolen og 3 overordnede mål:


  1. Støtte til foreningsbeskrivelser
  2. Synliggørelse af beskrivelser (oprettelse af teknisk webløsning hertil)
  3. Afvikling af aktiviteter for skolerne. Arbejdet med de overordnede mål skal understøtte en synlighed af foreningsmangfoldigheden i hele kommunen og projektet stræber mod, at skabe inspiration og tilgængelighed for skoler og foreningers møde til gavn for børn og unge i kommunen.

Der er 2 katagorier

1. Foreningsforløb, hvor skolen sammen med foreningen har ansvaret for afviklingen af undervisningen.


Foreningers muligheder i reformen er at bidrage med følgende

  • Temadage, hvor temaet/undervisningen understøtter forskellige bekendtgørelser, som skolen er forpligtet på og støtter læreren i den undervisning, som de har ansvaret for.
  • Understøttende undervisning, hvor kortere eller længere forløb understøtter den undervisning eleverne er en del af i dagligdagen.
  • Valgfag, hvor foreninger helt eller delvis overtager undervisningen i forlængelse af godkendte beskrivelser enten fra Undervisningsministeriet eller lokalt godkendt.
  • Tilbudsfag, valgfag over flere år.

2. Ungdomsskoleforløb, der kan sammen med en forening, men hvor Ungdomsskolen har ansvaret i en partnerskabsaftale med skolen