Pigeklub Frederikshavn

Pigeklub Frederikshavn  (klik for brochuren) er møntet på piger, som mangler et socialt netværk og måske isolerer sig derhjemme – pigerne mødes på tværs af skoledistrikter og får mulighed for, at indgå i nye relationer og netværk.

 

Henvendelse vedr. klubben til:

·       Christian Risom - mobil: 2963 0325 – mail: chrr@(if you can see this please update your browser)frederikshavn.dk

Her kan du downloade Forældretilladelse

Her kan du downloade Indstillingsskema

(for at kunne skriv i dokumentet, skal du gemme det på din egen PC)

 

Indstillingsskema sendes til klubleder Christian Risom, mail: chrr@(if you can see this please update your browser)frederikshavn.dk – mobil: 2963 0325